60+

60 + Bordtennis I Gladsaxe BTK 

Med en vækst på over 500  (eller næsten 30%)  60+ bordtennisspillere fra 2016 til 2017, i dansk bordtennis, besluttede Gladsaxe BTK,  i 2017, at starte en 60+ afdeling, som spiller tirsdage og fredage mellem kl. 10-12 i klubbens lokaler. Helt fra start har det været en overvældende succes med stor tilstrømning, masser og bordtennis og sociale aktiviteter. Der hygges og spilles på livet løs ved samtlige 12 borde.

Hvis du vil vide mere om klubbens 60+ aktiviteter kontakt:

Kasserer: Ib Olsen tlf. 23 29 24 98  ibo@post6.tele.dk

Kasserer: Leif Carlsen tlf. 39 66 28 60  hardercarlsen@webspeed.dk

Det koster 2 X 200 kr. per sæson at deltage – og man er så velkommen til at spille to gange ugentligt – stort set hele året. De nærmere trænings tider, evt. ferier osv. oplyses løbende via Ib til træningen, og via hjemmesiden.

Hvordan kommer du i gang:

Kontakt Ib eller mød op en tirsdag eller fredag. Medbring indetøj, men du kan sagtens låne bat, og vi har bolde, så du kan egentlig bare møde op, for at se, om det er noget for dig.

60+ har sit eget talerør i DBTU
Som en konsekvens af den succes og integritet, der har præget 60+ bordtennis de senere år har BAT60+ netop fået sit eget talerør, Hjemmesiden er stedet hvor alle med interesse for 60+ bordtennis kan hente information og inspiration. Hovedformålet med hjemmesiden er, at promovere og understøtte det udadvendte foreningsarbejde og foreningsservice på mange niveauer.

Se de mange aktiviteter og nyheder på dette link: https://www.bat60.dk

Stævner
Er en vigtig del af 60+ bordtennis, lige fra officielle stævner, arrangeret af DGI, klubber, DBTU lokalunioner, eller klubbernes private udvekslinger og venskabsstævner. Double-stævner, hvor licens ikke er nødvendig, er meget populære og tiltrækker ofte over 100 spillere. En typisk stævnedag for 60+ spillere ser således ud: Fælles morgenmad, spil om formiddagen, fælles frokost, spil om eftermiddagen, præmieoverrækkelse og evt. aftensmad, altså en hel dag sammen om bordtennis, træf og social komsammen.

Link til stævner på Sjælland 2. halvår 2018: http://bat60.dk/staevner/

Trænerne
Få klubber har 60+ trænere til rådighed, men vi arbejder fortsat på at finde personer, som gerne vil påtage sig at dele trænerrollen. Et par stykker har heldigvis meldt sig til at hjælpe og vejlede, og er allerede meget behjælpelige hermed. Vi håber, at vi kan få uddannet flere trænere i de næste par år, så endnu flere kan få træning i det omfang, ønsket og behovet er der. Træningsmiljøet er trænerens vigtigste område og agerer som en slags katalysator, der hele tiden opfylder trænings- og konkurrence- behovene og tilfører nye koncepter. Endvidere kan træneren være kontaktpersonen udadtil til omverdenen vedrørende, træf, stævner o.l., altså også en slags koordinator i klubben.

Det bordtennis-tekniske.
Man behøver ikke at have spillet før, og man må gerne have sin egen spillestil, når man starter som 60 +’er i klubben. Ønsker man at blive bedre teknisk, er der altid andre, som kan ”lidt mere” og som gerne lærer fra sig. Bordtennis er ikke nogen teknisk nem sport, og derfor opfordrer vi alle – uanset niveau – til at arbejde med -og indøve det tekniske. Som 60+’er kan man have nogle skavanker eller indgroede vaner, som gør, at man ikke kan lære teknikken helt korrekt fra grunden, men vi ønsker at hjælpe alle med teknikindlæringen i størst muligt omfang. Bordtennisrobotten er en meget central del af tekniktræningen og perfekt til at indøve slag, eller ændre dårlige vaner, og vores robot anvendes heldigvis flittigt af 60+’erne.

Lidt om regler og retningslinjer for afvikling af kampe.
At spille kampe er i bordtennis er sjovt, lærerigt, og hurtigt, men der er nogle basale regler, som man skal have styr på. Brug linket nedenfor til at få en indføring i de nødvendige regler, så det bliver en god og sjov oplevelse at spille kampe. God fornøjelse.

regler for 60+ spil