Stævner og kalender

Stævner:

Er en vigtig del af 60+ bordtennis, lige fra officielle stævner, arrangeret af DGI, klubberne, Bordtennis Danmark, eller klubbernes private udvekslinger og venskabs stævner. Herunder double-stævner, hvor licens ikke er nødvendig, er meget populære og tiltrækker ofte over 100 spillere.
En typisk stævnedag for 60+ spillere ser således ud: Fælles morgenmad, spil om formiddagen, fælles frokost, spil om eftermiddagen, præmieoverrækkelse og evt. aftensmad, altså en hel dag sammen om bordtennis, træf og social komsammen.

Nu er 2020 efterårets stævner for BAT60+ i Sjællandsområdet lagt fast:

Link til stævner på Sjælland 2. halvår 2020:

I øjeblikket (september 2020) stiger antallet af Covid 19 smittede med drastiske skridt, og ingen kan forudsige, hvordan denne smittekurve fortsætter.
På grund af denne usikkerhed er det besluttet at aflyse alle planlagte stævner i efteråret 2020. I løbet af efteråret tages stilling til, om der skal planlægges stævner i den første halvdel af året 2021.