Stævner og kalender

Stævner er en vigtig del af 60+ bordtennis, lige fra officielle stævner, arrangeret af DGI, klubberne, Bordtennis Danmark, eller klubbernes private udvekslinger og venskabsstævner. Herunder er double-stævner, hvor licens ikke er nødvendig, meget populære og tiltrækker ofte over 100 spillere.

En typisk stævnedag for 60+ spillere ser således ud:
Fælles morgenmad, spil om formiddagen, fælles frokost, spil om eftermiddagen, præmieoverrækkelse og evt. aftensmad, altså en hel dag sammen om bordtennis, træf og social komsammen.

Link til BAT60+ stævner på Sjælland – Efteråret 2022:
https://bat60.dk/staevner/