Generalforsamling mandag den 15. juni

0
1117

Invitation til Generalforsamling i Gladsaxe Bordtennisklub (udsendt per bcc mail til alle medlemmer og pårørende)

Vores Generalforsamling skulle, i flg. vores gældende Vedtægter, have været afholdt i april måned, men som alle ved, har alle vores aktiviteter desværre været lagt ned pga. af covid-19.

Det er vi selvfølgelig rigtig kede af, men vi følger sundheds myndighedernes råd, og selvom vi meget gerne vil se jer alle igen, bliver det først, når det er sundheds mæssigt forsvarligt – og regeringen og Gladsaxe Kommune åbner for vores lokaler.

Vi er blevet gjort opmærksom på, at vi ifølge reglerne skal udsende indkaldelse, regnskab og budget som vanligt. Danmark åbner mere og mere op, og der lader til at være en chance for at åbne op i juni, og derfor har vi foreløbig afsat

Mandag den 15. juni 2020, kl. 19.00

til afholdelse af generalforsamlingen. Den foreløbige plan er at afvikle det i vores egne lokaler, men det kan eventuelt blive flyttet til anden lokalitet (alle får besked i så fald).
NB: Der tages naturligvis forbehold for Covid 19 anbefalinger, som kan medføre både en udsættelse af gen. forsamlingen – eller et udendørs sted (vi afventer fortsat lempelse af forsamlingsforbud/antal, som i flg. forlydender skulle ændres til 30-50 personer efter 8. juni, men..)

Dagsorden er som følger:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Indkomne forslag
(skal skriftligt være formanden i hænde senest den 8. juni 2020)
Bestyrelsen fremlægger følgende forslag:
a) Ændring af vedtægterne (se vedlagte dokument)
b) Kontingentforhøjelse (se næste side)
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019/budget for 2020
5. Valg ifølge lovene.
a) På valg til bestyrelsen
Formand: Torben Lang (2 år) – villig til genvalg
Medlem: Jette Høier (2 år) – villig til genvalg
Medlem: Lars Starcke – villig til genvalg
Medlem: Henrik Larsen (1 år, da et medlem skulle have været på valg sidste år) – villig til genvalg
1. suppleant:
b) På valg Kritisk revisor: Henrik Hansen (1 år) – villig til genvalg
6. Eventuelt.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer og forældre til ungdomsspillere til at
deltage ved generalforsamlingen, der forventes at vare ca. 1 time.
Med venlig hilsen
BESTYRELSEN