Invitation til Generalforsamling

0
1141

Hermed inviteres til GENERALFORSAMLING i Gladsaxe Bordtennisklub: Mandag den 14. juni, kl. 18.30.

Indbydelse til

Ordinær Generalforsamling

Hermed indbydes alle medlemmer af Gladsaxe Bordtennisklub til generalforsamling mandag den 14. Juni 2021

i bordtennislokalerne på Gladsaxe Stadion kl. 18.30

Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Indkomne forslag

      (skal skriftligt være formanden i hænde senest den 7. juni 2021)

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020/budget for 2021

5. Valg ifølge lovene.

                                   a) På valg til bestyrelsen

Kasserer: Ib Olsen (2 år) – villig til genvalg

Sideordnet opstillet:

Medlem: Daniel Strauss (2 år) – villig til genvalg

Medlem: Lars Høgsberg – villig til genvalg

Medlem: Henrik Larsen – udtræder af bestyrelsen

Hidtidig suppleant Gerd Lundqvist villig til valg

  1. suppleant: Pernille Eskebo – villig til valg

                                   b) På valg Kritisk revisor: Henrik Hansen (1 år) – villig til genvalg

6. Eventuelt.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer og forældre til ungdomsspillere til at deltage ved generalforsamlingen, der forventes at vare ca. 1-1½ time.

På generalforsamlingen vil der blive serveret sandwich, kaffe og øvrige drikkevarer. Tilmelding nødvendig på grund af spisning samt forsamlingsloft.

Vi overholder naturligvis alle de sædvanlige Covid-19 anbefalinger.

Vel mødt mandag d. 14. juni.

Bestyrelsen