Opdatering omkring Corona situationen – d. 6. april

0
1141

Kære medlem af Gladsaxe Bordtennisklub (alle – både ungdom og senior – er bcc på denne mail).

Som I sikkert alle hørte her til aften, ved Statsministerens seneste pressemøde, har regeringen vedtaget en forlængelse af de forskellige forordninger, som gør, at vi fortsat ikke kan spille i vores lokaler
(foreløbig) indtil d. 10. maj. Heldigvis åbner skoler for de mindste klassetrin samt daginstitutioner, så mange af vores ungdomsmedlemmer kan vende tilbage til en lidt mere normal hverdag……og får mulighed for at mødes med klassekammerater og lærere fra d. 15. april.

Konsekvensen er dog desværre, at vores lokaler fortsat vil være helt aflukket (dvs. aflåst og med alarm), og at alle arrangementer i Bordtennis Danmark vil være aflyst (gælder alle turneringer, stævner og møder frem til 10. maj inkl., men ingen bør nok blive overrasket, hvis det kommer til at gælde alle BTDK arrangementer på denne side af sommerferien……, med mere end 10 deltagere).

Trist, men helt sikkert befolknings sundhedsmæssigt den rigtige beslutning indtil videre.

Der bliver næppe heller afholdt vores sædvanlige klubmesterskaber i GBTK, og heller ingen sommerlejr. Vores venskabsklub fra Berlin, som vi besøgte sidste forår, havde meldt deres ankomst til sommer, men har selvsagt også aflyst nu og udskudt besøget til 2021.

Vi får desuden en mindre udfordring vedr. den årlige Generalforsamling, som vi egentlig havde planlagt til afholdelse d. 21. april 2020 (i april mdr. som Vedtægterne foreskriver). Men set i lyset af forsamlingsforbuddet, og i erkendelse af, at vi ikke kan – og ønsker at afholde en ”virtuel” generalforsamling med alle de ulemper, som det vil medføre, har bestyrelsen, på forventet efterbevilling, besluttet, at vi udskyder årets Generalforsamling til det er sundhedsmæssigt forsvarligt (og tilladt) at mødes flere end 10 personer. Det kan jo reelt betyde en udskydelse til efter sommerferien, og endog til senere på efteråret (worst case….håber vi).

Der er jo ikke præcedens for denne slags force majeure, men bestyrelsen foreslår, indstiller og beslutter J!!, at den siddende bestyrelse (uagtet at såvel formand som menige bestyrelsesmedlemmer skulle have været på valg i april), får mandat til at fungere som et forretningsudvalg, men naturligvis under ansvar over for den først kommende Generalforsamling. Selvom vi ikke kan spille bordtennis er der en række administrative opgaver, vs. Bordtennis Danmark, Kommunen, FIG m.v., inkl. planlægning af den kommende sæson (trænere etc.), som kræver stillingtagen og handling, og den slags opgaver vil den siddende bestyrelse løse efter (sædvanlig) bedste evne. Vi har afholdt ét virtuelt bestyrelsesmøde d. 31-3, og næste best. møde afholdes tirsdag d. 28. april (via Skype).

Det er, på alle måder, en underlig og trist periode, men sundhed kommer klart før end bordtennis, og vi sætter nu vores lid til, at de mange forholdsregler giver pote på den lidt længere bane, så vi igen kan komme til at spille bordtennis. Vi skriver til alle, når der er nyt.

Indtil da ønskes I alle en rigtig god Påske.

Venlig hilsen

Venlig hilsen
På vegne af Bestyrelsen
v/ Lars Høgsberg