Holdturnering ungdom

Hvis GBTK spiller med i holdturneringen for ungdom, vil der stå informationer om det her.